zaterdag, januari 07, 2012

Vanderhaeghe Claude (LYR Claude)Schilder, tekenaar, aquarellist, graficus. Zoon van René Lyr. Opleiding aan de Academie te Brussel o.l.v. J. Albert (1933-1938). Richtte in 1956 de cursus graveerkunde op aan deze Academie. Reisde o.m. naar Italië, Belgisch Congo (1955-1956) en de Verenigde Staten. Was van 1956 tot 1962 leraar aan de Academie te Brussel, werd directeur aan de Kunstschool te Elsene en vervolgens aan de Academie te Brussel (1978-1981). Poëzie, symboliek en de mens spelen een voorname rol in zijn werken, die mysterie, droom en fantastiek ademen. Liet, naast zijn schilderijen, eveneens een uitgebreid oeuvre aan tekeningen en etsen na. Uit de pers: «Bij C.L. blijven ontegensprekelijk het idee, het zoeken, het steeds meer en meer benaderen van vrijheid, wijsheid en kennis primordiaal. Het doel van C.L. bleef steeds de mens in zijn veelvuldige aspecten uit te drukken en voor te stellen,» en «Zich weinig aantrekkend van de kliekjesgeest, ontrafelt C.L. uit de verschillende gedachtenstromen zijn leidraad die, door de materie heen, de Mens bij de Geest brengt.» Stelde vanaf 1953 regelmatig tentoon in de Galerie «Albert I» te Brussel en nam ook deel aan de tentoonstellingen van de Groep «Fantasmagie», o.m. in 1978. Werk o.m. in het Prentenkabinet te Brussel, in de Musea te Elsene, Charleroi, La Louvière, Bergen, Oostende. Vermeld in BAS I en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.