maandag, juli 16, 2012

Joz de Swerts

markdag tekening studie voor litho

litho
De Swerts Joz
antwerpen 1889 - 1960

Schilder, tekenaar, karikaturist, illustrator. Opleiding aan de Academie en aan het Hoger Instituut te Antwerpen. Werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ernstig gewond tijdens de slag bij Halen. Verbleef te Le Havre waar hij veel portretten schilderde. Was tot 1928 werkzaam als mode-ontwerper en vestigde zich dan als zelfstandig kunstenaar. Schilderde met brede penseelstrepen of met paletmes marines, Scheldegezichten, portretten, stillevens, vaak met tinnen schotels, dode vogels en vruchten. Verwierf faam als politiek cartoonist en publiceerde o.m. bij “De Standaard”, “Pallieter”, “Ons Volk Ontwaakt”. Werkte als humoristisch tekenaar en karikaturist onder het pseudoniem «Joz» en in 1923 verschenen ook tekeningen onder de schuilnaam “'t Pallieterke”. Ontwierp tevens verscheidene affiches voor de IJzerbedevaarten. Werk o.m. in het Museum te Antwerpen. Vermeld in CRICK, BAS I en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

zondag, februari 12, 2012

Boonen Jac


Tekenaar, graficus. Opleiding aan het Hoger Instituut te Antwerpen o.l.v. onder meer J. De Bruycker. Debuteerde in de lijn van zijn leermeester: meestal volkstaferelen met een wriemelende, feestvierende menigte en figuren uit de arbeidende klasse. Zijn onstuimigheid en zijn spontane opwellingen verwijderden hem echter steeds meer van de invloed van De Bruycker. Achteraf bracht zijn visionaire aanleg hem in de buurt van Goya. Vond zijn inspiratie eveneens in het landschap, in dorps- en stadstaferelen, in de vormen van de naakte vrouw. Graveerde ook portretten, o.m. van J. Ensor, De Ghelderode en Verschaeve.


LAERMANS EugèneLAERMANS Eugène


(Molenbeek-Saint-Jean, 1864 - Bruxelles, 1940) Schilder, graficus, tekenaar. Werd op 11-jarige leeftijd doof ten gevolge van een meningitis. Opleiding tekenen aan de Academie te Sint-Jans-Molenbeek (1876-1882), aan de Academie te Brussel o.l.v. Alexandre Robert en J. Portaels (1882-1887


De Spieghelaere Robert


Schilder, aquarellist, etser. Opleiding graveer- en boetseertechnieken aan de Academie te Gent. Realiseerde o.m. landschappen en stadsgezichten.

vrijdag, februari 10, 2012

Baseleer Richard


Schilder, aquarellist, graficus. Leerling van zijn vader, graveur en lithograaf, nadien aan de Academie te Antwerpen o.l.v. E. Joors en Ch. Verlat. Verbleef in 1889 enige tijd te Parijs en vestigde zich na zijn terugkeer in de Kempen en in 1899 te Antwerpen.

Karel de Posson


Schilder. Leerling van Mortelmans en Rosier. Schilderde o.m. landschappen, stadsgezichten, stillevens, portretten. Hield van dramatische wolkenluchten, waardoor het hij het krachtige zonlicht zeefde. Synthetiseerde de onderwerpen, die vaak ook een zekere romantiek en melancholie ademden


Ferdinand Giele


Hij tekende, etste en schilderde voornamelijk gebouwen uit de middeleeuwen en renaissance, kloosters en abdijen, kerkinterieurs oude poorten en huizen.Zijn inspiratie zocht hij in eigen stad maar ook in Brugge en Londen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in Londen.
Was lid van de Koninklijke kunstkring van Leuven.

Albert de Vreezondag, januari 15, 2012

van der Meij

Ets 2 stieren.

woensdag, januari 11, 2012

Dorothea Brähler-Kühnen

ets los blad.

zondag, januari 08, 2012

Bagdatopoulos Willam Spancer.Bagdatopoulos Willam Spancer (1880-1965)

Jacobus Marie PrangeJacobus Marie Prange (Soerabaja, 8 juni 1904 - Den Haag, 9 januari 1972) was een Nederlands graficus en kunstcriticus. Van 1943 tot 1946 was Prange leraar aan de Rotterdamse academie. Als kunstcriticus werkte Prange, op uitnodiging van Simon Carmiggelt, voor Het Parool. Hij was uiterst kritisch ten opzichte van de moderne (abstracte) kunst en het beleid van musea op dat gebied, met name het Amsterdamse Stedelijk Museum. In 1951 had hij een tentoonstelling in het Stedelijk samen met Jenny Dalenoord, M. C. Escher, Harry van Kruiningen en Constant. 

Met dank aan Rob voor de informatie.

Hens FransSchilder, tekenaar, aquarellist, graficus. In 1872 opleiding aan de Academie te Antwerpen o.l.v. J. Jacobs. Reisde in 1873 naar Amerika en ging zich nadien verder vervolmaken aan de Academie te Antwerpen.


zaterdag, januari 07, 2012

Vanderhaeghe Claude (LYR Claude)Schilder, tekenaar, aquarellist, graficus. Zoon van René Lyr. Opleiding aan de Academie te Brussel o.l.v. J. Albert (1933-1938). Richtte in 1956 de cursus graveerkunde op aan deze Academie. Reisde o.m. naar Italië, Belgisch Congo (1955-1956) en de Verenigde Staten. Was van 1956 tot 1962 leraar aan de Academie te Brussel, werd directeur aan de Kunstschool te Elsene en vervolgens aan de Academie te Brussel (1978-1981). Poëzie, symboliek en de mens spelen een voorname rol in zijn werken, die mysterie, droom en fantastiek ademen. Liet, naast zijn schilderijen, eveneens een uitgebreid oeuvre aan tekeningen en etsen na. Uit de pers: «Bij C.L. blijven ontegensprekelijk het idee, het zoeken, het steeds meer en meer benaderen van vrijheid, wijsheid en kennis primordiaal. Het doel van C.L. bleef steeds de mens in zijn veelvuldige aspecten uit te drukken en voor te stellen,» en «Zich weinig aantrekkend van de kliekjesgeest, ontrafelt C.L. uit de verschillende gedachtenstromen zijn leidraad die, door de materie heen, de Mens bij de Geest brengt.» Stelde vanaf 1953 regelmatig tentoon in de Galerie «Albert I» te Brussel en nam ook deel aan de tentoonstellingen van de Groep «Fantasmagie», o.m. in 1978. Werk o.m. in het Prentenkabinet te Brussel, in de Musea te Elsene, Charleroi, La Louvière, Bergen, Oostende. Vermeld in BAS I en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

Hougardy Emile

Graveerder, etser, tekenaar. Autodidact. Begon met tekenen ca. 1915. Werd in 1917 bevriend met A. Rassenfosse en mocht op zijn raad en steun rekenen. Beoefende aanvankelijk de etstechniek, de 'vernis mou' en de burijngravure. Werkte vanaf 1957 uitsluitend in de 'droge naald'-techniek. Verwierf vooral bekendheid door zijn portretten, o.m. van universiteitsprofessoren, kunstenaars, schrijvers, vrienden en familieleden. Stelde vanaf 1928 tentoon op de Salons te Luik en Gent, o.m. op het «Vierjaarlijks Salon» te Gent in 1954. Werk o.m. in de Prentenkabinetten te Brussel en Luik. Legeerde zijn volledig grafisch oeuvre aan de Stad Luik. Vermeld in BAS I en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

Goussens Alain

ets ingekleurd.

Schilder, tekenaar. Behaalde een diploma toegepaste en decoratieve kunsten, volgde lessen aan de Academie te Charleroi. Leunt aan bij het poëtisch surrealisme. Zijn composities ademen symboliek, gevoel, poëzie. Bomen worden vrouw, de vleugel van een vogel een engel, een stenen blok een vrouwengelaat, realiteit wordt droom. Tekent tevens portretten. Vermeld in «Kunstenaars en Galerijen 1998» en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

Henri Mortiaux


Graficus, tekenaar. Opleiding aan de Academie te Brussel o.l.v. Fabry, Van Strydonck, Delville, Montald en A. Danse, die hem inwijdde in de etstechnieken (1910-1914 en 1918-1919). Beheerste de ets-, droge naald en aquatinttechnieken. Vond zijn inspiratie voornamelijk in de Brusselse binnenstad, waarvan hij talloze oude hoekjes en pittoreske gezichten graveerde.

donderdag, januari 05, 2012

Frison Jehan


ets.


Schilder, tekenaar, etser. Opleiding aan de Academie te Brussel (1896-1902). Reisde vervolgens naar Londen en Parijs, waar hij onder de indruk kwam van het impressionisme. Vestigde zich in 1913 te Linkebeek. Onderging de invloed van A. Oleffe. Realiseerde o.m. landschappen, stillevens, marines, interieurs, figuren, huiselijke taferelen.


Danse Louise

ets.Grafica, tekenares. Zus van Marie, dochter en leerlinge van Auguste Danse. Vertoefde tijdens haar jeugd vaak in de artistieke kringen te Bergen. Verbleef herhaaldelijk in Italië en vond er haar inspiratie o.m. in stadsgezichten. Graveerde naar werken van O. Redon, illustreerde werken van Belgische auteurs, zoals M. Maeterlinck, E. Demolder, E. Picard en leunde een tijdje aan bij het symbolisme

Gailliard Frans

Ets.


Schilder, tekenaar, graficus, illustrator. Opleiding aan de Academie te Brussel o.l.v. Stallaert, Lauters en Fétis (1873-1881). Koos voor een loopbaan als reportagetekenaar en werkte o.m. voor Franse tijdschriften, waardoor hij vaak te Parijs verbleef. Liep er stage bij Gérôme en ontdekte het impressionisme


Vanparijs

litho.

Gustaaf de Bruyne

gravure

Schilder, graficus. Opleiding aan de Academie te Mechelen en aan het Hoger Instituut te Antwerpen o.l.v. G. Van De Woestyne en J. De Bruycker. Schilderde o.m. figuren, composities met naakten, portretten, landschappen. Paart de verfijning van G. Van De Woestyne aan de cerebrale, sculpturale vormen van A. Carte. Debuteerde realistisch en tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstonden symbolistisch-pessimistische werken, die vanaf 1945 een surrealistische inslag kregen.

ets getekend info gevraagd

indien u deze herkend laat het weten.

Swijncop charles ( Swyncop )

charles swijncop / Swyncop

Schilder, tekenaar, lithograaf. Jongere broer en leerling van Philippe Swyncop. Opleiding aan de Academie te Brussel o.l.v. J. Delville en H. Richir (1908-1917 en 1919-1920). Eervolle vermelding (derde prijs) op de Prijs van Rome in 1920. Realiseerde o.m. landschappen, stadsgezichten, marines, stillevens, genretaferelen, figuren, portretten. Reisde o.m. naar Rome en Venetië.

litho hantekening onbekend